Proslava Sv. Leopold Mandic Festa di San Leopoldo Mandic


 

                  

 

 

 

 

Hrvatska Zajednica u Venetu Comunita Croata del Veneto

Podruznica Dubrovnik

Filiale Dubrovnikv                                                                      

 

        Heritage Foundation

 

LA COMUNITA' CROATA DEL VENETO

HRVATSKA ZAJEDNICA U VENETU

 in collaborazione con/u suradnji s

 LA FONDAZIONE DEI CROATI ALL'ESTERO FILIALE DUBROVNIK

  HRVATSKOM MATICOM ISELJENIKA PODRUZNICA DUBROVNIK

CLUB RIMPATRIATI CROATI DELLA DIASPORA 

"BEL PAESE" - POLA

KLUB HRVATSKIH POVRATNIKA IZ ISELJENISTVA "KRASNA ZEMLJO" - PULA

 organizza/ organizira

 LA FESTA DI SAN LEOPOLDO

PROSLAVU SVETOG LEOPOLDO

150. obljetnica rodjenja

a 150. anniversario della nascita

I/E

JUBILARNI 10. SKUP HRVATA U ITALIJI

GIUBILEO 10. CONFERENZA DEI CROATI D’ITALIA

 

NEL SANTUARIO DI S. LEOPOLDO MANDIĆ

U SVETISTU SVETOG LEOPOLDA MANDICA 

PADOVA , 

 14  i/e 15 maggio/svibnja 2016

 

 

 

PROGRAM

 

SUBOTA/sabato 14. svibnja/maggio  

u 19.00 sati/ora u crkvi sv. Leopolda Mandića / nella chiesa di S. Leopoldo

KONCERT/CONCERTO

              Vokalnog ansambla Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile - Pula

              Koncept i umjetničko vodstvo: doc. mr. art. Sofija Cingula

Gruppo Vocale della Accademia Musicale di Juraj Dobrila - Pula

               Concetto e la direzione artistica: doc. mr. art. Sofia Cingula

 

NEDJELJA/DOMENICA 15. Svibnja/maggio

11,00 sati/ora: Sala u svetistu sv. Leopolda/la sala nel santuario di S. Leopoldo

 

predavanje fra Jakova Rafaela Romića: Život i žrtva bl. Alojzija Stepinca;             predstavljanje knjige “Providnosti ususret” - Vinko Rožić (autor) i Maja Mozara

 

relazione D. Jacob Rafael Romic:. La vita e il sacrificio del Beato Alojzije Stepinac;

                    Presentazione del libro " Incontrare provvidenza" “Providnosti ususret”

                    Vinko Rozic (autore) e Maja Mozara

-12.30 sati/ora:

svečana pjevana misa na hrvatskom jeziku; predstavljanje dvojezične pjesme fra      Šimuna Šite Ćorića, posvećene sv. Leopoldu Bogdanu  Mandiću "Sveti Leopolde naš" - "Santo, santo Leopoldo"- Ana Bedrina;

messa solenne cantata in lingua croata; presentazione di canzoni bilingue di

 fra Šimun Šito Ćorić, dedicata a S. Leopoldo Bogdan Mandic

"Santo, santo Leopoldo" - Ana Bedrina

- prigodni pozdravi .../appositi saluti...

- 14 sati:  zajednički ručak/pranzo

 

Pokrovitelji: Veleposlanstvo RH u Rimu, Hrvatska matica iseljenika, Sveučilište Jurja Dobrile - Pula i  Biskupija Porečka i Pulska – Poreč

Sponsor: Ambasciata a Roma, la Fondazione Heritage croato, Juraj Dobrila -Pula e La diocesi di Parenzo e Pola - Parenzo

 

INFO:

Hrvatska zajednica u Venetu - Padova, com-cro-ven@libero.it tel. 0039-3405347086 , Duška Madunić

                 Hrvatska matica iseljenika - podružnica Dubrovnik:  Maja Mozara,  00385 (0) 98 344 313

                 Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva “Krasna zemljo" - Pula:  Ana Bedrina,  00385 (0) 91 720 67 10